Како писати у одговарајућем формату: Дефиниција Фуснота

У тексту који се односи на друштвене науке – историја, на пример -, неопходно је укључити фусноте (на крају странице) или ендноте (на крају документа, али пре библиографију) у четири одређеним околностима. Али, не можете да користите оба формата у … Read the rest

Read more