איך לכתוב בפורמט נכון: הגדרה של הערת שולים

בטקסט הקשורים למדעי חברה – היסטוריה, למשל -, יש צורך לכלול הערות שוליות (בסוף הדף) או הערות סיום (בסוף המסמך, אבל לפני הביבליוגרפיה) בארבע נסיבות מסוימות. אבל, אתה לא יכול להשתמש בשני הפורמטים באותו מסמך; אתה גם להשתמש בהערות שוליות … Read the rest

Read more