Πώς να γράψετε σε μια σωστή μορφη: ορισμοσ του υποσημειωση

Σε ένα κείμενο που σχετίζεται με κοινωνικές επιστήμες – ιστορία, για παράδειγμα -, είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει υποσημειώσεις (στο τέλος της σελίδας) ή σημειώσεις τέλους (στο τέλος του εγγράφου, αλλά πριν από τη βιβλιογραφία) σε τέσσερις συγκεκριμένες περιστάσεις. Αλλά, δεν … Read the rest

Read more