ImperialToMetric.com – Education, Methodology, Social Sciences and Technology

ImperialToMetric.com

Albanian

AlbanianFootnote Methodology Multilingual

Si të shkruani në një format të duhur: përkufizimi i një shënim

Në një tekst në lidhje me shkencat sociale – Historia, për shembull – është e nevojshme të përfshijë shënime (në fund të faqes) ose SHËNIME (në fund të dokumentit, por para bibliografi) në katër rrethana të veçanta. Por, ju nuk … Read the rest

Read More

Robert Radford, M.A., Québec (Canada) © MMXXIII.
All rights reserved.